Amalgaam sanering

De mond ontdoen van amalgaam vullingen, een legering van 50% kwik en 50% andere zware metalen dient zeer zorgvuldig te geschieden.

Amalgaam uitgeboord met zichtbare rotting daaronder.

Kiezen hersteld met individueel geteste composieten

Handelingswijze

Na verdoving krijgt u een cofferdamklem en cofferdamdoekje over een van uw tanden of kiezen en een gouden snoetje.

Bij het gebruik van cofferdam en sterke afzuiging direct aan de tand bent u het best gevrijwaard van binnenkomst van kwik via uw keel. Bij het uitboren wordt telkens slechts 3 tellen geboord. Dit vermindert sterk de ontwikkeling van kwikdamp en is bovendien beduidend minder storend voor uw tand. De belasting is derhalve door het uitboren van de totale vulling energetisch minimaal.

De binnenkomst door de neus van kwikdamp en het eventueel binnenkomen ervan via de ogen wordt voorkomen door een “gouden” snoetje. Deze echte goudfilm op het snoetje bindt alle zware metalen, dus ook de kwikdamp. Het spreekt vanzelf dat de tandarts en de assistente ook een gouden snoetje dragen. De medicamenteuze begeleiding bij het verwijderen van kwik wordt ondersteund door een individuele natuurgeneeskundige therapie. Na de intake volgt een afspraak bij o.a. natuurgeneeskundige.

Comments are closed.