Bio-holistische tandheelkunde

Het oertrias: Lichaam, Geest en Ziel.

Hieronder wordt verstaan het totaal gezond maken van de mond, zodanig dat er geen storingen meer zijn vanuit diezelfde mond op de rest van het lichaam. In de mond treffen we stoorvelden aan die energetisch via de meridianen het lichaam met al zijn individuele functies kan storen. Deze stoorvelden dienen der halve allemaal verwijderd te worden. De mond is het meest vergeten onderdeel van het lichaam. Elk ziekteverschijnsel heeft een pluri-causaal complex. Dit wil zeggen aan elk ziekteverschijnsel, -beeld ligt een spirituele, mentale en fysieke factor ten grondslag. Dit is tegelijkertijd de explicatie van bio-holistische tandheelkunde. Een discipline binnen de natuurgeneeskunde die dus uitgaat van “the hole”, te weten het geheel van lichaam, geest en ziel. Dit wordt weer het oer trias, de oer drie eenheid door Rudolf Steiner, antroposoof genoemd.

Der halve krijgen bij ons patiënten allereerst een afspraak voor een intake, waarbij m.b.v. een OPG opname, waarop alle tanden van boven- en onderkaak te zien zijn, een psycho-dontische analyse gegeven wordt. Dit houdt in dat bij hen individueel de verbanden worden uitgelegd van de drie aparte delen lichaam, geest en ziel die samen hebben geleid tot de situatie waar ze zich in bevinden op basis van wat zij hier individueel komen doen, zijnde hun karma. Hierdoor kunnen zij zich meer gericht gaan bezighouden met hun individuele doel van hun individuele weg van zelfrealisatie. Een Duits gezegde luidt: “Jede Krankheit ist mental bedingt”, dat in het Nederlands inhoudt dat elke ziekte bepaald wordt door onze geest. En het is onze geest die reageert volgens de individuele verdeling van de 4 energieën vuur, water, lucht en aarde (Empedocles ± 500 voor Christus). Deze individuele verdeling van deze 4 energieën bepaalt die individuele persoonlijkheid. Elke energie van de 4 energieën kent zijn eigen groep van organen. Het zijn de organen die de emoties creëren en meer individueel overheersende negatieve emoties bepalen het energieverlies van die individuele organen die daardoor eerder ziek worden dan de andere organen van wie die emoties meer in evenwicht zijn. Het is dan ook die individueel betreffende persoonlijkheid die de ziel zich ‘zelf’ heeft uitgekozen inclusief het bij deze incarnatie zijn van een jongen of een meisje. Het op die manier uitkiezen van de ziel om of een jongen of een meisje met deze of andere persoonlijkheid te zijn houdt in dat hij of zij deze incarnatie geen andere ervaringen kan opdoen dan deze welke zijn op te doen door deze individuele persoonlijkheid als jongen of als meisje. Hij of zij zal dan ervaringen opdoen d.m.v. deze persoonlijkheid als jongen of al meisje. En geen andere ervaring. Daar zou hij of zij dan een andere persoonlijkheid voor nodig hebben en hij of zij heeft nou eenmaal de zijn of haar persoonlijkheid. Dit alles houdt in dat alle individuele opgedane ervaringen kunnen leiden tot individueel inzicht, en individueel verworven inzicht kan weer leiden tot bewustwordingsprocessen. Uit deze bewustwordingsprocessen kan het mannelijke of vrouwelijke individu, meer bewustwording opdoen voor hun karmische opdrachten. Het is Dr. Ton van Gelder, grondlegger SIVAS-Therapie, die stelt dat ons individueel karma bepaald wordt door 2 of 3 chakra’s die meer in onbalans zijn dan de resterende van de 7 hoofdchakra’s. Als u deze tekst heeft gelezen is het zeer voorstelbaar dat dit informatief geheel lastig te bevatten valt, maar iedereen is zijn eigen situatie duidelijk na een intake van 3 kwartier tot een uur. Dit intakegesprek leidt tot een grotere ‘zelf’ erkenning die handvaten geeft om concreter, gerichter en bewuster aan zich ’zelf’ te werken.

Comments are closed.