Privacyreglement

Montoya Kerkrade verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten u heeft als betrokkene. Mocht U vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Montoya Kerkrade via:

Tel: 045 – 541 61 30
Email: tandarts@gcterwinselen.nl

Download in PDF formaat

Comments are closed.