Dode tand

Dode tand werkt op afstand en na verloop van tijd

Bij een dode tandzenuw gevolgd door een kanaal behandeling met een kanaal vulling, ontstaat een serieus probleem. Reeds na 14 dagen kan dit bijvoorbeeld leiden tot degeneratie van de trigeminus zenuw en dit kan o.a. leiden tot een bekend verschijnsel als Trigeminus Neuralgie + persoonlijk commentaar: Uit het door ons aangehaalde artikel over Trigeminus Neuralgie, mag blijken dat er zo goed als blijvende positieve resultaten geboekt worden met medicamenteuze c.q. operatieve ingreep. Trigeminus Neuralgie wordt alweer als een klacht op zichzelf bekeken, maar de benadering vanuit de bio-LOGICA is het zeer aannemelijk dat de problemen van de Trigeminus hersenzenuw gevolgen zijn van beschadigingen van 1 of meer van de drie takken van deze hersenzenuw zijn. Deze beschadigingen zijn terug te vinden in het reguliere tandheelkundige verleden van de patient. En weer zijn dit de amalgaam, ontstekende, dode tanden, tanden met kanaalbehandelingen, kwikresten in het bot of het tandvlees en verzamelingen van al deze. Bij een bio-holistische sanering van de mond bestaat de meeste kans om de balans belasting.belastbaarheid zodanig positief te beïnvloeden, dat de klachten gedeeltelijk of blijvend verdwijnen. Zie onze rubriek gevalservaringen. Anaerobe bacteriën (die goed zonder O₂ kunnen leven onder de vullingen en in de dentinekanaaltjes) produceren afvaltoxines die tot storing van het hersenweefsel en tot storing van het herstel van dit hersenweefsel kunnen leiden. Bio-holistisch gezien storen deze dode tanden op afstand en in tijd, en is het beter deze dus te verwijderen. Dode tanden storen systemisch d.w.z. in ons zogeheten systeem, zodat we dus op diverse plekken in het lichaam in eerste instantie beperkingen in de functionele werking van de getroffen organen krijgen. Bij voortduring en toename van stoorvelden ontstaat na enkel functionele storing ook de fase van pathologie.
Zie ook artikel (in de toekomst ook in het Nederlands).

Ons lichaam kan eerste en beginnende storingen van organen goed opvangen op de zogenaamde balans tussen belasting en belastbaarheid (zie figuur). Deze belastbaarheid bestaat uit een dertigtal compensatiemechanismen. Deze compensatiemechanismen tezamen worden de Vis Vitalis genoemd. Dit is de oerkracht in ons die altijd gericht is op herstel en overleven. Als evenwel bij voortschrijding van het aantal en grootte der belastingen een bepaalde individuele grens is overschreden, dan zijn de compensatiemechanismen niet meer in staat te compenseren en ontstaat een situatie van zogenaamde therapieresistentie en dit levert in onze maatschappij de zogenaamde chronisch zieken op. Elke natuurgeneeskundige therapie zal er dan ook op gericht zijn deze therapieresistentie te doorbreken en dus aan de kant te werken van de belastingen en deze  te gaan verminderen, liefst na een  individuele energetische test. Dit houdt weer in dat bio-holistische tandheelkunde in wezen een natuurgeneeskundige therapie is. Een reinigingstherapie: de mond wordt namelijk ontdaan van al haar giften die op afstand en op tijd zoals boven uitgelegd ziekten veroorzaken.

Desgewenst is het mogelijk de systemisch toxische werking van deze dode tanden aan te tonen. (OroTox analyse http://www.orotox.de/grundlagen.php)

Voor de laatste informatie over de ernstige gevolgen van kanaalbehandelingen, kunt U de onderstaande video bekijken.

Comments are closed.