Huisregels

Als praktijk vinden wij het van grootste belang dat u als patiënt weet waar u bij ons aan toe bent. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, vragen wij u deze pagina aandachtig door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Echter, kunnen de nieuwe en huidige patiënten hier nuttige informatie in terugvinden.

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen op afspraak en zonder (open) spreekuren. Dit houdt in dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden.

Vervolgafspraak

Na een bezoek aan de tandarts is het gebruikelijk om een nieuwe afspraak te maken aan de balie. Mocht het plannen niet mogelijk zijn dan kan de nieuwe afspraak telefonisch worden gemaakt op maandag t/m vrijdag  van  08:30  tot 17:00 uur.

Pijnklachten

Wij streven ernaar dat u bij ernstige pijnklachten zo spoedig mogelijk wordt geholpen. Wanneer u tijdig met ons belt gebeurt dit in vele gevallen dezelfde dag.

Aanmelden voor een behandeling

Bij een afspraak met een behandelaar meldt u zich altijd aan bij de balie. De balieassistente zal u dan aanmelden bij uw behandelaar zodat deze weet dat u aanwezig bent.

Wachttijd

Uiteraard streven wij ernaar om iedereen op tijd te behandelen. Soms kunnen er tijdens een behandeling complicaties optreden of een geplande behandelingen langer duren dan verwacht. Als u heeft moeten wachten zullen we ook voor u de tijd nemen die nodig is. Als u geen tijd heeft om te wachten kunt u desgewenst een nieuwe afspraak maken.

Te laat

Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent. Indien u te laat komt voor een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek.

Niet nakomen van uw afspraak

Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt. Mocht u onverhoopt de afspraak toch niet na kunnen komen, laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of via e-mail aan ons weten. Wij hebben dan nog voldoende tijd om de gereserveerde tijd aan een andere patiënt te geven. Wanneer u de afspraak niet tijdig afzegt, of niet komt opdagen, zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. U ontvangt enkele dagen voor uw afspraak kosteloos een sms of email ter herinnering van uw afspraak. Aan deze service zijn geen rechten verbonden. U blijft er zelf verantwoordelijk voor, dat u op uw afspraak verschijnt. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. Wij vertrouwen op uw begrip. 

Onze werkwijze

Binnen onze praktijk wordt gewerkt volgens een meerstoelenconcept. De assistentes zijn opgeleid om behandelingen voor te bereiden, die vervolgens door de tandartsen worden uitgevoerd. Ook zijn de assistentes opgeleid om zelfstandig bepaalde tandheelkundige verrichtingen uit te voeren. Alle klinische en preventieve behandelingen die door onze assistentes zelfstandig worden uitgevoerd, vinden plaats onder supervisie van de behandelende tandarts. Uw tandarts is verantwoordelijk voor de assistentes. 

Persoonlijke gegevens

Wanneer er iets verandert in uw adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, verzekerings-gegevens of gezinssituatie horen wij dit graag.

Gezondheidsvragenlijst

Om u goed van dienst te kunnen zijn willen wij graag op de hoogte zijn van uw algemene gezondheid. Dit omdat een aantal ziekte en afwijkingen, het gebruik van bepaalde medicijnen en bepaalde leefgewoonten een sterke invloed kunnen hebben op uw mondgezondheid. Ook kunnen zij beperkingen opleggen aan een tandheelkundige behandeling of aanleiding geven tot het nemen van voorzorgsmaatregelen tijdens een behandeling. Het is dus (in uw belang) noodzakelijk om op de hoogte te zijn van uw algemene gezondheid. Deze gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Medische gegevens en medicatie

Het is belangrijk dat uw behandelaar op de hoogte blijft van uw gezondheid en uw medicijngebruik. Mocht er iets is veranderen in uw gezondheidssituatie en/of medicijngebruik, dan vernemen wij dit graag. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een zwangerschap. Uw behandelaar zal hiernaar vragen,  zodat daar rekening mee gehouden kan worden. 

Een geldig identiteitsbewijs

Wij zijn wettelijk verplicht om van iedereen eenmalig een geldig legitimatiebewijs in de patiëntenkaart in te voeren. Het kan zijn dat wij uw legitimatiebewijs al eens ingevoerd hebben. Echter, omdat wij hier voorheen niet verplicht toe waren, hebben wij deze gegevens van de meeste patiënten nog niet.  Wij vragen dit om:

  • Persoonsverwisseling te voorkomen
  • Een betere bescherming tegen identiteitsfraude te kunnen hanteren

Begrotingen

Bij behandelingen (> € 250,00) ontvangt u van ons vooraf een begroting. Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!

Betalingen en facturatie

Het versturen van facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan het factoringsbedrijf “Infomedics”. Voor meer informatie ga naar www.infomedics.nl of vraag naar de folder van Infomedics.

Contracten zorgverzekeraars

De praktijk heeft ervoor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. De reden hiervoor is dat uw tandarts graag met u, de patiënt, de behandeling bepaalt en niet afhankelijk wil zijn van de motieven van een verzekeringsmaatschappij met of zonder winstoogmerk.

Vergoedingen zorgverzekering

Het is aan te raden om bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoedingen van de behandelkosten. De diverse verzekeringen hanteren namelijk uiteenlopende vergoedingen, sterk afhankelijk van de gekozen verzekeringsvorm. We gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van de vergoedingen door uw zorgverzekeraar. 

Pinbetaling

In onze praktijk is pinapparatuur aanwezig.

Draadloze communicatieapparatuur

U mag uw mobiele telefoon en/of laptop gewoon in onze praktijk gebruiken. Wij vragen u echter het bellen te beperken tot noodgevallen en dan ook rekening te houden met uw medemens. Er is gratis WIFI aanwezig in de praktijk. Het wachtwoord is bekend bij de balie. 

Privacy

Wilt u een foto, film of geluidsopname maken van de behandeling, de medewerkers en/of de patiënten? Dit mag alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd én gekregen van de betrokkene(n). Wij vragen u de privacy van patiënten en de medewerkers te respecteren, ook op sociale media. 

Algemene omgangsvormen

Verbaal of fysiek geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag zijn niet toegestaan. Wij verwachten van patiënten en overige bezoekers dat zij respectvol met elkaar omgaan. 

Roken, alcohol, drugs

Roken in de praktijk is verboden. Ook het gebruik van elektronische sigaretten/E-sigaretten. Mensen die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn, zullen we de toegang tot de praktijk moeten ontzeggen. Een uitzondering kan hier op worden gemaakt als iemand zich meldt met een acuut probleem bij de dienstdoende tandarts. 

Dieren

Honden, katten en andere dieren hebben geen toegang tot onze praktijk. Hulphonden vormen hierop een uitzondering. 

Aansprakelijkheid

Wij verzoeken u om zelf over uw eigendommen te waken. Onze tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten. 

Suggesties en opmerkingen

Heeft u een suggestie, opmerking, compliment of klacht? Dan horen wij dat graag. U kunt ze altijd aan ons doorgeven. Dit kan in de praktijk zelf, maar ook via het contactformulier of via onze e-mail. Wij staan u graag te woord.

Tot slot

Om voor beide partijen een voorspelbare situatie te kunnen creëren is het van groot belang dat u regelmatig de praktijk bezoekt. Over het algemeen adviseren wij volwassenen en kinderen 2x per jaar een periodieke controle uit te laten voeren. In overleg kan dit aantal verhoogd/verlaagd worden. Om uw gebit zo lang mogelijk in een goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne, uiteraard zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.

Huisregels Montoya Kerkrade

Comments are closed.