Missie

Het dagelijkse werken in de praktijk wordt gedragen door een persoonlijke missie. Deze houdt in, het naar vermogen ondersteunen van de individuele bewustwordingsprocessen, die geduid kunnen worden o.a. aan de hand van de individuele psychodontische analyse.

Comments are closed.