Implantaten

Voor implantaten in de biologische tandheelkunde wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van porseleinen implantaten. Ze zijn electromagnetisch neutraal. Dit betekent dat porselein niet werkt als een metaal dat altijd functioneert als een electrosmog collector (zie hoofdstuk electrosmog). Er bestaan ook titaniumimplantaten, en Dr.Mercola vermeldt hier dat deze kankerverwekkend zijn en dat ze autoimmuunziektes uitlokken (zie artikel). Bij een biologische sanering hebben we vaak te maken met gedeeltelijk betande kaken. Vaak zijn er geen bruggen meer mogelijk. In onderstaande situatie zou een brug met 2 kronen op de 2 kleine snijtanden (de 1 2 en de 2 2) funest zijn geweest voor de nier- en blaasmeridiaan en de functies van de corresponderende organen.  De biologisch beste oplossingen zijn 2 implantaten op de plaats van de centrale snijtanden (in 2 1 en 1 1 plaats).

De gestoorde functies van de corresponderende organen van de 1 2 en de 2 2 zouden o.a. tezamen zijn geweest:

Epiphyse:

1. Houdt de hormonale activiteit onder controle tot de start van de pubertijd.

Het is belangrijk dat de melksnijtanden als ook de blijvende snijtanden levend blijven. Bij een val of stoot komt het vaker voor dat deze dood gaan.

2. Produceert o.a. melatonine, dit stimuleert het immuunsysteem positief en bepaalt mede het dag- en nachtritme, dus of iemand op tijd ook slaap krijgt en kan slapen.

Urogenitaalgebied:

1. De eierstokken, de eileiders, de baarmoeder, de vagina. Dit zijn de organen voor de vrouw en voor de man zijn dit de prostaat, de zaadballen en de penis. De functies van deze genoemde organen houden in het hormonale- en het voortplantingssysteem.

2. De nieren en de bijnieren.

Functies van beiden zijn reiniging van in water oplosbare stoffen, controle van de mineraalhuishouding, de temperatuurhuishouding, de waterhuishouding, bloeddrukregeling, correcte respons op ontstekingen etc.

3. De blaas en de blaasleiders.

Het collecteren van de urine en het correct kunnen afvoeren hiervan.

Comments are closed.