Psychodontische analyse

Bij een psychodontische analyse wordt een verklaring gegeven, waarom Uw tanden en kiezen gaaf, licht gevuld, zwaar gevuld, bekroond, dood of zelfs afwezig zijn. Voor de verklaring is het van belang de informatie te lezen onder het energetisch principe.

Als we naar de mond kijken kunnen we zien dat in deze opening van het lichaam de 3 bronnen van microbiële aanval, van buiten ons lichaam naar binnen, voorkomen. Dit zijn alle micro-organismen vanuit de lucht, de vloeistoffen en de vaste stoffen die we tot ons nemen. 24 uur per dag staan we aan deze totale aanval van bacteriën, virussen, schimmels etc. bloot.

24 uur per dag moeten we dus kunnen beschikken over een optimale afweer. Dus ook in de mond (het belang van een optimale mondhygiëne).

Om een optimale afweer te hebben moeten we kunnen beschikken over een optimale weerstand. En deze is weer afhankelijk van een optimale energie. De energie stroomt o.a. door onze meridianen en passeert al onze tanden. Als nu over een bepaalde meridiaan sprake is van een verminderde energie, dan is er ook sprake van een verminderde weerstand van de tanden en/of kiezen die op die meridiaan staan. Neem als voorbeeld de eerste 2 grote kiezen links en rechts in de onderkaak. Deze staan alle 4 op de meridiaan van de dikke darm/long. Aangezien we allemaal niet goed eten (industrieel bewerkt voedsel en dan nog in de verkeerde voedingcombinaties), krijgen we een overgroei van ziekteverwekkende bacteriën in onze darm. Dit heeft tot gevolg dat onze gezonde darmflora serieus verstoord raakt. De dikke darm kan derhalve niet optimaal functioneren en dit kost energie. De verminderde energie in de dikke darm/long meridiaan houdt o.a. in een verminderde weerstand in de mond en voor de kiezen in de onderkaak. Het gevolg daarvan is dat deze bevattelijker zijn voor gaatjes. Dit is slechts een voorbeeld voor de genoemde kiezen. En het geldt voor alle tanden en kiezen, want ze zijn allen gelinkt de energie van de meridianen en dus organen. Dit is een fysieke invloed met een fysieke verklaring.

In metafysieke zin wordt de energie over de meridianen ook verlaagd door negatieve emoties. Negatieve emoties kosten veel energie. Onze eerste grote kies linksboven, staat op de meridiaan van de maag, de schildklier en de milt. De negatieve emoties van de maag zijn zorgen, die van de schildklier; er kan iets niet verkropt worden, die van de milt; de persoon in kwestie is niet mild genoeg voor zichzelf. Deze negatieve emoties kosten energie. En zit een persoon veel in deze emoties, dan kost dat ook veel energie. En dit gaat weer ten koste van de weerstand en die kies, en maakt dan weer gevoeliger voor gaatjes. En zo is er een emotionele verklaring voor onze tanden en kiezen.

In karmische zin, ons karma bestaat uit 2 a 3 chakra’s die meer in onbalans zijn dan de resterende chakra’s (zo geformeerd door Dr. Ton van Gelder†/Sivas-therapie.), kosten de karmische chakra’s meer energie dan de niet karmische chakra’s.

Een voorbeeld

De bovengenoemde eerste kies links (de 2 6, zie tandenhuis schema) verliest dus ook nog meer energie dan de andere tanden en/of kiezen, als die deel uitmaakt van het individuele karma.

De 2 6 staat in Yin (de vrouwelijke energie en tevens de informatiedrager van de energie van het verleden van het huidige leven, als ook informatiedrager van alle vorige levens), en staat voor chakra V. De 2 6 staat in de bovenkaak en dus in het onderbewuste deel. Dit houdt in dat, omdat het in het onderbewuste deel staat, wij door de genoemde negatieve emoties bezig gehouden worden, in tegenstelling tot de 3 6 de eerste kies linksbeneden in Yin, en is ook chakra V, maar dan in het bewuste deel. Daar is sprake van actief bezig zijn met die negatieve emoties.

Zoals hierboven aangetoond zijn er door de verbindingen van lichaam, geest en ziel vanuit het oertrias[illustratie] zeer duidelijke energetische invloeden, die als het ware de tanden doen spreken (Quand les dents se mettent à parler, Michèle Caffin, vertaald: Als tanden beginnen te praten. Bij Ankertjesserie vertaald als: Als tanden konden kiezen / bol.com.)

Het is ons duidelijk dat de boven beschreven psychodontische analyse niet in een keer leidt tot helderheid in Uw individuele situatie. Tijdens een intake-gesprek is er voldoende tijd om Uw individuele situatie goed duidelijk te maken.

 

Comments are closed.