Electrosmog

Dit houdt in dat alle straling van bijv. computers, verlichting, zendmasten, maar ook alle telefoongesprekken in de ether met hun frequenties de meridiaanenergieen storen. Als bijvoorbeeld een metalen implantaat of een metalen kroon, ook als is die van goud, op de plaats van bijv. een grote kies in de onderkaak staat dan stoort die de functie van de dikke darm en de longen. Electrosmog is een begrip waar we de laatste paar decennia pas bewust van worden. Het leven op aarde is ontstaan in een natuurlijk electromagnetisch krachtenveld van de aarde als hemellichaam en de omringde kosmos. Al het leven is onder die toen geldende omstandigheden ontstaan. Het lichaam van alle levende wezens is dus volledig onaangepast tegen stralingsbronnen van electromagnetische aard, zoals we die de dag van vandaag kennen. De belasting vanuit deze stralingsbronnen neemt verontrustende vormen aan. Meer onderzoek zal ongetwijfeld op de duur het door de reguliere geneeskunde gewenste “wetenschappelijke bewijs” opleveren. Het mededoel de mond metaal vrij te maken, heeft al tot opzienbarende “genezingen” geleid. Bij de opening van de website zullen de “in het verleden behaalde resultaten” via onze rubriek gevalservaringen met en met geopenbaard worden. In onze praktijk zal hier over bericht worden zodat de patiënten in het belang van lezers van deze site waarachtig gebeurde “genezingen” uit de “eerste hand” kunnen lezen. “Genezingen”: Het is belangrijk te weten dat er geen genezers bestaan. Het woord geneesheer klinkt eerder naar arrogantie dan dat het respect afdwingt. Het zijn de individuen zelf die genezen, doordat bij hen individueel een of meerdere belastingen van de totale hoeveelheid belastingen worden verminderd, zodat ZIJ ZICH ZELF genezen, omdat hun herstelcapaciteiten weer kunnen gaan werken.

Comments are closed.