Energetisch principe

De basis van alles wat is, is energie. Alles is energie. Voor de bio-holistische tandheelkunde houdt dit in het fysieke het volgende in: Energie is vitaliteit, maar energie is ook de drager van de informatie. Dit houdt in hoe minder energie, hoe minder vitaliteit, hoe minder energie hoe minder doorgave van informatie.

“Weefsel is energie”.

“Weefselverlies is energieverlies”.

“Boren is storen”. Deze uitdrukking betekent dat door het boren van een tand er weefselverlies ontstaat. Dit heeft tot gevolg een vermindering van de vitaliteit van de tandzenuw. Zonder ondersteuning met behulp van homeopathie en/of neuraaltherapie blijft deze toestand van verminderde energie als zodanig een tijd bestaan en gaat vervolgens verder verminderen. In uiterste gevallen kan dit leiden tot het afsterven van de zenuw. In dit laatste geval is een zware energetische blokkade over de meridiaan dan ook een feit. Dit brengt ons tot de volgende noodzaak. Het is van groot belang uiterst voorzichtig te boren en bovendien met zo weinig mogelijk weefselverlies. Dit houdt in dat in de meeste gevallen alsnog bij biologische sanering een tand gevuld zal worden. Dit houdt immers het geringste weefselverlies in.

“De beste kroon is geen kroon”.

Een kroon is een mechanische noodzakelijkheid en geen voor de hand liggende tandheelkundige voorziening bij een grote vulling. Indien om mechanische redenen, als een tand voor meer dan bijv. 80% gevuld, een kroon noodzakelijk is, dan is het volgende belangrijk te weten: het weefselverlies bij een gouden kroon is in millimeters ± 0,5 mm. Bij een porseleinen kroon is dat minimaal ± 1,2 mm. Dit betekent dat bij een porseleinen kroon 2x zoveel weefselverlies plaatsvindt. Op termijn kan ook dit tot een langzaam afsterven en de dood van de zenuw leiden. Dit stelt ons voor een biologisch dilemma. Een gouden kroon (eventueel aan de buitenkant opgebakken met porselein) collecteert electrosmog en stoort dus de meridiaan en corresponderende organen. Een porseleinen kroon is electrosmogneutraal en kost veel weefsel. En dat heeft veel energieverlies tot gevolg. Er zal dus altijd getest moeten worden wat de patient op zijn of haar balans van belastingen en belastbaarheid energetisch verantwoord kan laten maken.

Belangrijk is ook te weten dat alle metalen in, op en aan het lichaam werken als electrosmog collectors. Dus alle oorbellen van metaal, metalen ringen, armbanden, horloges, halskettingen, piercings, alle trekken zeer energetisch storende electrosmog aan.

Comments are closed.