Aanmelden

Als u zich wil aanmelden bij onze praktijk, dan verwachten wij slechts enkele zaken van U.

Intakegesprek

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze praktijk, kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek. Het intake gesprek houdt in dat u een persoonlijk gesprek aangaat met de tandarts, waardoor onze werkwijze helder wordt en u weet wat u van ons kan verwachten.

Wanneer u een afspraak maakt met ons, krijgt u een verwijskaart toegereikt die u nodig heeft om een OPG opname te laten doen. Een OPG opname kan ons namenlijk laten zien in welke situatie u zich bevindt met uw mond en lichaam. Een OPG opname kunt u laten doen bij een ziekenhuis bij u in de buurt.

Tijdens het intakegesprek wordt onder meer ruimte gecreëerd voor het stellen van vragen en/of opmerkingen vanuit u. Wij hebben graag dat u weet wat u van ons kan verwachten en is het aan u om te beslissen of u graag geholpen wil worden door onze praktijk.

Burger Service Nummer

Een uniek persoonlijk nummer voor patiënten of zorgconsumenten is nodig om gegevensuitwisseling in de zorg betrouwbaar te maken.

Het BSN maakt in de zorgsector een eind aan de verschillende persoonsnummers die zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars nu nog gebruiken. Dit vermindert het aantal fouten bij het uitwisselen van patiëntgegevens, het voorkomt persoonsverwisseling, het maakt declareren eenvoudiger en het geeft betere bescherming tegen identiteitsfraude.

Legitimeren

Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Vanaf 1 juni 2009 moeten patiënten zich ook legitimeren bij andere zorgverleners (zoals de huisarts, tandarts of fysiotherapeut), indicatieorganen en zorgverzekeraars. Identificatie van patiënten is onder meer nodig om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.

Aanmeldingsformulier

Na het intakegesprek kunt U bij ons een aanmeldingsformulier invullen om de aanmelding af te ronden. U kunt U individueel aanmelden of direct voor het gehele gezin.

Comments are closed.